Правила форуму

Без категорії

1. Вступ

1.1. Ці правила (далі – правила) визначають порядок роботи форуму
1.2. Правила не відміняють і не обмежують дію чинного законодавства України (далі – законодавство).
1.3. Учасниками форуму (далі – учасниками) називаються всі зареєстровані користувачі форуму, в тому числі модератори та адміністратори.
1.4. Всі повідомлення на форумі – є власністю форуму.

 

2. Модерування

2.1. Основними обов’язками модераторів у межах розділів, які вони модерують, є забезпечення виконання правил учасниками, сприяння вільному висловленню думок та розвитку цих розділів.
2.2. Вимоги до модератора:

2.2.1. Здатність виконувати обов’язки, передбачені п. 2.1.
2.2.2. Зацікавленість у тематиці розділів, які він модерує.
2.2.3. Дотримання правил.

2.3. Модератори призначаються адміністраторами. Призначення учасника модератором може відбутися за ініціативи самого учасника або адміністратора.
2.4. Модератором може бути призначений учасник, що проявляє активність у розділах, які має намір модерувати, не має активних покарань і, на думку адміністратора, відповідає вимогам п. 2.2.
2.5. Звільнення учасника від виконання обов’язків модератора можливе у таких випадках:

2.5.1. За власним бажанням.
2.5.2. При невиконанні обов’язків п. 2.1.
2.5.3. Якщо виявиться його невідповідність вимогам п. 2.2.
2.5.4. При відсутності повідомлень на форумі протягом місяця і фактичному невиконанні модераторських дій протягом трьох місяців.

2.6. Перші два місяці після призначення модератора у розділ форуму вважаються випробувальним терміном. Позбавлення обов’язків модератора відповідно до п. 2.5 до закінчення випробувального терміну не може бути оскаржене.
2.7. У розділах, де модератори відсутні, їх обов’язки виконують адміністратори.

3. Розділи форуму

3.1. Розділи форуму створюються і видаляються адміністратором за потребою. Розгляд питань про створення або видалення розділів може відбуватися за ініціативи будь-кого з учасників.
3.2. Розділи форуму можуть мати власні правила. Правила розділів повинні містити посилання на дані правила і конкретизувати їх, виходячи зі специфіки відповідного розділу. У випадку суперечності, дані правила мають вищий пріоритет.
3.3. Правила розділу встановлюються модератором розділу за погодженням з іншими модераторами відповідного розділу та адміністратором.

4. Порушення правил

4.1. На форумі діє презумпція невинуватості. Факт порушення повинен бути підтверджений відповідними посиланнями і(або) цитатами. Необґрунтоване звинувачення вважається наклепом.
4.2. Порушення поділяються на дрібні та грубі.
4.3. Наведений у правилах список порушень не є вичерпним. Дії, не згадані в ньому, можуть кваліфікуватися як порушення модераторами або адміністратором самостійно, з обов’язковим внесенням пропозицій стосовно відповідних змін у правилах.
4.4. Наступні дії вважаються дрібними порушеннями правил:

4.4.1. Вживання нецензурних слів чи виразів.
4.4.2. Самореклама.
4.4.3. Беззмістовні повідомлення (флуд) або повідомлення не за змістом теми (оффтопік), крім розділу «Флейм».
4.4.4. Кілька повідомлень підряд в одній темі протягом однієї доби, крім розділу «Флейм».
4.4.5. Створення теми не за тематикою розділу форуму.
4.4.6. Дублювання власного повідомлення або власної теми (кроспостинг).
4.4.7. Написання назви теми чи значної частини тексту повідомлення великими буквами (капс), за винятком абревіатур.
4.4.8. Використання червоного чи білого кольору тексту (крім повідомлень модераторів і адміністраторів у відповідь на порушення), регулярне виділення значних частин повідомлень кольором, жирністю, курсивом, підкресленням, великим розміром шрифту тощо.
4.4.9. Цитування набагато більшої частини повідомлення, ніж це потрібно для відповіді на нього або обґрунтування своєї думки (оверквотинг).
4.4.10. Розміщення в повідомленні або підписі тексту чи об’єкта, які порушують форматування сторінки форуму.
4.4.11. Створення тем з неінформативним заголовком (на зразок «Нова тема», «Допоможіть», «Зацініть», «!!!», «???» і т. д).

4.5. Наступні дії вважаються грубими порушеннями правил:

4.5.1. Порушення діючого законодавства чи обговорення способів його порушення.
4.5.2. Пропаганда расової, національної чи релігійної ворожнечі.
4.5.3. Образа, погроза чи наклеп на адресу учасника форуму.
4.5.4. Реклама послуги, товару, магазину, сайту тощо, крім повідомлень про працевлаштування в розділі «Робота» і повідомлень про купівлю чи продаж в розділі «Купи, Продай, Подаруй». Реклама політичної партії, виборчого блоку тощо.
4.5.5. Розповсюдження будь-якої інформації, яка дозволяє використовувати платне програмне забезпечення безплатно (в тому числі посилання на сайт, який містить таку інформацію).
4.5.6. Застосування повноважень модератора до повідомлення або теми інакше ніж якщо в них є порушення або їх автор сам попросив про втручання модератора.
4.5.7. Повторне надсилання пропозиції щодо створення чи видалення розділу, призначення чи звільнення модератора, покарання учасника тощо, якщо ця пропозиція не містить нових аргументів порівняно з відхиленою раніше такою ж пропозицією від цього ж учасника.
4.5.8. Перешкоджання роботі форуму.
4.5.9. Спроба обійти покарання.

4.6. Оскарження покарання саме по собі не може бути розцінено як порушення. Але якщо окремі дії, вчинені в межах такого оскарження, мають ознаки порушення, покарання застосовується на загальних підставах.

5. Покарання

5.1. Основною метою покарання є припинення порушення та запобігання схожим порушенням в майбутньому.
5.2. Рішення про застосування покарання повинно прийматись із врахуванням інтересів форуму.
5.3. Відповідальність за всі дії є персональною.
5.4. Якщо за IP-адресою чи іншими ознаками встановлено, що профіль, під яким відбулося порушення правил, належить іншому учаснику, може бути покараний цей учасник.
5.5. Учасника не може бути покарано за дрібне порушення, якщо він визнав факт порушення і очевидно не має наміру продовжувати порушувати правила.
5.6. Учасника не може бути покарано більше, ніж один раз за одне порушення.
5.7. Покарання поділяються на основні і додаткові. Як правило, застосовуються лише основні покарання. Додаткові покарання можуть застосовуватись одночасно з основними і тільки в межах, необхідних для припинення порушень, ліквідації їх наслідків або запобігання схожим порушенням в майбутньому.
5.8. Основні покарання діляться на чотири рівні. Вони застосовуються починаючи з першого, крім випадків, передбачених правилами. Перехід до покарань наступного рівня можливий тільки у випадку продовження порушень.
5.9. Передбачено наступні основні покарання, за рівнями:

5.9.1. Зауваження. Основною метою цього покарання є інформування учасника про факт порушення ним правил. Застосовується модератором або адміністратором. Зауваження може мати довільну форму із вказуванням порушника та змісту порушення. Воно надсилається приватним повідомленням або повідомленням в темі форуму, у якому відбулося порушення.
5.9.2. Попередження і(або) тимчасовий бан (кік) терміном до 1 доби. Застосовується адміністратором.
5.9.3. Кік терміном до 7 діб. Застосовується адміністратором.
5.9.4. Кік терміном понад 7 діб або безстроковий бан. Застосовується адміністратором тільки за грубе порушення.

5.10. Порядок застосування основних покарань може бути спрощений в наступних випадках:

5.10.1. Якщо з повідомлень учасника зрозуміло, що він усвідомлює факт дрібного порушення ним правил, але не має наміру припиняти це порушення, може застосовуватися одразу п. 5.9.2.
5.10.2. У випадку грубого порушення може застосовуватися одразу п. 5.9.2.
5.10.3. У випадку кількаразового грубого порушення правил, якщо за ці порушення учасника не було покарано, може застосовуватись одразу п. 5.9.3.
5.10.4. Якщо перше ж повідомлення учасника (всі, якщо їх кілька) грубо порушує правила, може застосовуватись одразу п. 5.9.4.

5.11. До додаткових покарань належать:

5.11.1. Редагування або видалення підпису і(або) аватара учасника.
5.11.2. Позбавлення прав модератора в одному або кількох розділах (в тому числі тимчасове).
5.11.3. Інші дії, необхідні для припинення порушення, ліквідації його наслідків і(або) запобігання схожим порушенням в майбутньому.

5.12. Модератори та адміністратори на власний розсуд можуть редагувати, переміщувати, закривати чи видаляти повідомлення або теми, які порушують правила, в тому числі без застосування покарань.
5.13. Повідомлення чи теми, з яких порушення видалено, не можуть бути використані для підтвердження факту цього порушення відповідно до п. 4.1.

6. Розв’язування суперечок та оскарження дій

6.1. Основною метою розв’язування суперечок є їх припинення та запобігання схожим суперечкам в майбутньому.
6.2. Розв’язування суперечок між учасниками покладається на модератора розділу форуму, в якому відбувається суперечка.
6.3. Розв’язування суперечок між учасником і модератором розділу покладається на інших модераторів цього розділу (якщо такі є).
6.4. Розв’язування суперечок між модераторами розділу або суперечок, які не вдалося розв’язати модераторам, покладається на адміністратора.
6.5. Розв’язування суперечок між адміністратором і іншим учасником покладається на інших адміністраторів.
6.6. Повідомлення про суперечки надсилаються учасникам, уповноваженим їх вирішувати, через тему, в якій виникла суперечка (крім оскарження покарань), приватне повідомлення або іншим вказаним у правилах відповідного розділу способом. Адміністратору такі повідомлення надсилаються через приватне повідомлення.
6.7. При надсиланні повідомлень про суперечки учасникам, уповноваженим їх вирішувати, потрібно вказувати суть суперечки та відповідні посилання і(або) цитати.
6.8. Будь-які дії модераторів або адміністраторів можуть бути оскаржені, крім випадків, явно вказаних у правилах. Оскарження відбувається в тому ж порядку, що й розв’язування суперечок.

7. Зміни до правил і введення їх у дію

7.1. Правила є обов’язковими для виконання усіма учасниками.
7.2. Правила не мають зворотної дії.
7.3. Правила можуть бути змінені без попередження.