«СВЄДЄНІЯ О КІЄВСКОЙ ГУБЕРНІИ по оффиціальнымъ  даннымъ за 1898 г.»

Публікації Трибуни Праці

 

 

Цю дуже цікаву  книгу (думаю, що не лише для мене) обсягом 460 сторінок мені подарували нещодавно. Вона колись була власністю якогось Натана Исеровича Грушка (про це свідчить його штамп­екслібрис на 63­й стор.). З великим задоволенням читаючи це статистично­краєзнавче видання, я одночасно  вибирав з нього дані, що стосуються нашої місцевості у межах нинішнього Іванківського району. І з не меншим задоволенням ділюсь деякою інформацією звідти з вами, шановні читачі. Вона, вважаю, дуже важлива й  сьогодні  для порівняння ситуації, яка була колись, з теперішньою – напередодні  чергової територіально­адміністративної реформи в Україні: для деяких роздумів і висновків.

Матеріал подаватиму, вказуючи  окремі розділи книги, з яких  сформовано її зміст, а також наводячи деякі загальні характеристики умов, у яких здійснювалась в той період господарсько­економічна діяльність.

Повністю із змістом даної публікації можна ознайомитися в форматі PDF. Передплачуйте таку можливість.

Павло СМОВЖ.