Працюю для людей

Публікації Трибуни Праці

 

Звіт депутата Київської обласної ради VIІI скликання Віталія Миколайовича Денисенка за період 2020-­2021 років

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону країни «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітний.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Київська обласна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано депутатів  Київської обласної ради VIII скликання у кількості 84 особи.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Київської обласної ради 8 скликання, яка відбулась з 20.11.2020 року.

Як депутат Київської обласної ради VIII скликання, обраний від Київської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» у Київському обласному територіальному окрузі №7, який включає Вишгородську, Іванківську, Славутицьку, Димерську, Петрівську, Пірнівську та Поліську територіальні громади.

У Київській обласній раді є членом депутатської фракції Політичної партії «Європейська Солідарність».

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання доручень виборців, у межах повноважень, наданих мені чинним законодавством України.

З метою звітування про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу повідомляю наступні відомості щодо моєї діяльності у якості депутата Київської обласної ради VIII скликання.

 

РОБОТА ТА ІНІЦІАТИВИ У

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ РАДІ

Участь у сесіях обласної ради

Протягом звітного періоду взяв участь у шести із семи чергових сесій, що загалом складає 11 (одинадцять) пленарних засідань.

На пленарних засіданнях брав активну участь в обговоренні питань порядку денного, надавав пропозиції та зауваження.

На чергових сесіях мною підтримано прийняття більше 170 рішень Київської обласної ради,  які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною контролюється їх виконання у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України.

Серед іншого, варто відмітити 2­гу позачергову сесію Київської обласної ради від 27.04.2021 року, де мною у складі депутатського корпусу були підтримані рішення, що дозволили обрати нове керівництво облради та розблокувати роботу Київської обласної ради після піврічної бездіяльності. Були внесені зміни до бюджетних програм, що дозволило спрямувати кошти до територіальних громад області на реалізацію інфраструктурних об’єктів, будівництво шкіл, дитсадків, підтримку медицини, ремонт доріг та заходи енергозбереження.

Також, мною підтримано рішення щодо звернення до Генерального директора Укрпошти щодо припинення звільнення листонош та відновлення роботи  відділень у селах.

Підтримано звернення до влади та правоохоронних органів щодо збереження заказника «Чернечий ліс», який знищується забудовниками.

Підтримано рішення про звернення до органів законодавчої та виконавчої влади щодо внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» з метою посилення контролю за відпуском лікарських засобів неповнолітнім, що дозволить зменшити ризик завдання останніми шкоди своєму здоров’ю.

Підтримано рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації у 2021­2023 роках з метою наповнення обласного бюджету та пошуку ефективного власника для комунального майна, створення нових робочих місць.

Членство та робота у комісіях

Постійні комісії Київської обласної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально­економічного і культурного розвитку Київської області, інших цільових програм, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально­культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, члени комісії виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

На момент складання даного звіту є діючим членом та секретарем Постійної комісії Київської обласної ради з питань управління комунальною власністю, приватизації,  житлово­комунального господарства та впровадження енергозберігаючих технологій.

З моменту обрання до складу зазначеної постійної комісії КОР, здійснював заходи з підготовки та взяв участь у всіх засіданнях комісії (за винятком одного засідання), на яких брав активну участь в обговоренні питань порядку денного, надавав зауваження, а також вносив пропозиції щодо рішень комісії з питань порядку денного.

У тому числі взяв участь у виїзних засіданнях постійної комісії, до складу якої обраний, де, серед іншого, вирішувались наступні питання.

Питання оптимізації діяльності та перспектив подальшої роботи КНП КОР “Обласний дитячий санаторій “Поляна” у Київській області та питання подальшої діяльності КНП КОР «Київський обласний дитячий санаторій» у смт Ворзель Київської області.

Комісією були напрацьовані рішення щодо об’єднання вказаних санаторіїв, з метою збереження їх матеріально­технічної бази та забезпечення можливості оздоровлення дітей Київської області та суміжних областей.

Питання подальшої діяльності комунального закладу КОР «Лісова застава», що знаходиться на території Димерської територіальної громади. Було напрацьовано ряд заходів з метою зупинення розкрадання майна закладу, сформовано, з метою подальшого вирішення, перспективи подальшої діяльності закладу для задоволення суспільних потреб територіальної громади.

Робота у складі робочих груп Київської обласної ради

За звітний період працював у складі та взяв участь майже у всіх робочих засіданнях Робочої депутатської групи КОР із заслуховування керівників комунальних підприємств, що перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області щодо стану їхньої діяльності.

В рамках роботи групи були напрацьовані рішення та заходи щодо ефективності використання комунального майна, оптимізації витрат комунальних підприємств, прозорості та об’єктивності їх управлінської звітності. Напрацьовано механізми реорганізації неліквідних підприємств.

Загалом, напрацьовані заходи та рішення матимуть своїм наслідком зменшення витрат обласного бюджету на утримання неліквідних підприємств та збільшення надходжень до бюджету внаслідок оптимізації роботи працюючих КП.

Додатково, за звітний період, працював у складі та взяв участь майже у всіх робочих засіданнях Робочої депутатської групи КОР з вивчення потреб медичних комунальних закладів Київської області.

В рамках роботи зазначеної депутатської групи були вивчені та узагальнені потреби медичних закладів у обладнанні, що дозволить останнім не тільки покращити якість існуючих медичних послуг, а й збільшити пакети послуг для мешканців Київської області, які будуть фінансуватись Національною службою здоров’я України.

Депутатські звернення щодо роботи Київської обласної ради

За звітний період мною було підготовлено та направлено до Київської обласної ради 6 (шість) депутатських звернень та вимог щодо діяльності КОР. Зокрема звернення щодо роботи постійних комісій обласної ради, щодо порядку та умов оплати праці керівництва КОР, щодо положень бюджету Київської області, статей видатків за ним.

Направлено депутатське звернення щодо вартості активів, які підлягають приватизації у 2021­2023 роках, з метою забезпечення контролю законності формування ціни їх продажу, для запобігання недоотримання бюджетом області надходжень від приватизації.

Брав участь у складанні та підписанні вимоги про скликання позачергової сесії Київської обласної ради, з метою розблокування роботи облради та відновлення фінансування за обласними програмами для задоволення соціально­економічних потреб територіальних громад  Київської області.

 

РОБОТА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Просвітницька та роз’яснювальна робота

За звітний період на території Іванківської територіальної громади Вишгородського району Київської області було організовано та проведено роз’яснювальну кампанію, з розповсюдженням друкованих матеріалів, щодо особливостей та наслідків ухвалення Верховною Радою України Урядового законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (Закон №5600).

Також за звітний період на території Іванківської територіальної громади Вишгородського району Київської області було організовано та проведено роз’яснювальну кампанію, з розповсюдженням друкованих матеріалів щодо наслідків ухвалення Верховною Радою України Закону України від 15.06.2021 р. №1539­IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».

Робота щодо залучення фінансування із бюджету Київської області

За звітний період мною як депутатом Київської обласної ради у спосіб та у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, було забезпечено ряд організаційних та робочих заходів з метою напрацювання відповідних проектів рішень та змін до програм Київської області, які були підтримані на сесіях Київської обласної ради VIII скликання.

Унаслідок прийняття зазначених рішень, до бюджету Іванківської територіальної громади Вишгородського району було надано фінансування із бюджету Київської області в обсязі 5,5 млн грн, що дозволило здійснити завершення робіт з капітального ремонту стадіону «Промінь» у    смт Іванків вже у 2021 році.

Громадська приймальня та прийом громадян

Громадська приймальня депутата є формою безпосередньої взаємодії мене, як депутата Київської обласної ради з громадянами – мешканцями виборчого округу, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, органами державної влади та місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, розташованими на території Київської області.

У звітному періоді мною у виборчому окрузі було організовано роботу громадської приймальні, як депутата Київської обласної ради.

Громадська приймальня розпочала свою роботу з липня 2021 року у смт Іванків, Вишгородського району Київської області по вул. Поліська, 2.

У звітному періоді в рамках роботи громадської приймальні було забезпечено біля 30 (тридцяти) прийомів громадян, за результатами яких опрацьовано 52 (п’ятдесят два) звернення мешканців Київської області.

У результаті опрацювання звернень громадян, 42 (сорок два) мешканці Вишгородського району, сорок з яких – мешканці Іванківської територіальної громади, отримали матеріальну допомогу з бюджету Київської області на лікування тяжких захворювань, серед яких, в основному, – онкологічні та серцево­судинні захворювання, ускладнення цукрового діабету, реабілітація після операцій стентування та шунтування, тяжкі дитячі хвороби.

Також, за результатами опрацювання звернень громадян, було підготовлено та направлено до підприємств, установ та організацій 5 (п’ять) депутатських звернень щодо відновлення електропостачання, виплати страхового відшкодування, надання земельних ділянок учасникам АТО.

Позитивно вирішено звернення Федерації рукопашного бою Київської області щодо сприяння організації та проведенню першого офіційного чемпіонату Київської області з рукопашного бою серед молодших та старших юнаків, який відбувся 22­23 травня 2021 року у селищі Іванків Київської області.

Позитивно вирішено звернення керівника туристичного гуртка «Далекі зорі», який створено на базі Запрудської філії ОНЗ «Іванківська ЗОШ І­ІІІ ступенів №1», щодо забезпечення устаткуванням та інвентарем, необхідним для функціонування туристичного гуртка (палатки, рюкзаки, спальні мішки, каремати, канати, карабіни, тримачі, страхові системи тощо).

Позитивно вирішено звернення Сукачівського НВО “ЗОШ І­ІІІ ст. – дитячий садок” у с. Сукачі Вишгородського району щодо забезпечення дитячого садка професійним проєктором та екраном, необхідними для проведення навчально­виховної роботи та організації дозвілля.

Дякую за довіру!

Працював та продовжую сумлінно працювати, захищаючи інтереси мешканців Київщини!

З Новорічно­Різдвяними святами вас, шановні земляки!